Skip to main content

Pochwała wesołości - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń biesiadna Pochwała wesołości, będąca improwizacją w wykonaniu Franciszka Bohomolca, powstała podczas obiadów czwartkowych, gdzie częstym gościem był autor. Pieśń jest zachętą do wesołego, by nie powiedzieć, hulaszczego trybu życia. Współcześnie jej słowa wydają się być kontrowersyjne, jednak warto poprzez słowa Pochwały wesołości poczuć na chwilę radosny klimat czasów królowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Tak jak i Franciszek Bohomolec, gościem uczt królewskich był biskup Ignacy Krasicki, który do pieśni Pochwała wesołości dodał cztery, również improwizowane zwrotki.

Franciszek Bohomolec jest autorem bardziej znanej biesiadnej pieśni Kurdesz.

obraz: Marcello Bacciarelli - Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym

Pochwała wesołości - tekst

  1. Ten mem zdaniem dobrze żyje,

Ten na długie lata godzi,

Kto pod miarę winko pije

I piosnkami troski słodzi.

 

Ref.: Po szklaneczce do piosneczki,

Po piosneczce do szklaneczki.

 

  1. Ustępuje wnet frasunek,

Znika serca utrapienie,

Skoro usta czują trunek,

A uszy wesołe pienie.

 

Ref.: Po szklaneczce do piosneczki,

Po piosneczce do szklaneczki.

 

  1. Aleksander tak żył Wielki:

Skoro ucichła Bellona,

Przynoszono mu butelki,

Przy nich szły śpiewaczek grona.

 

Ref.: Po szklaneczce do piosneczki,

Po piosneczce do szklaneczki.

 

  1. Tak czynił i nasz Batory,

Miłośnik uczonych hojny,

Lubił piosnki i likwory

Nawet podczas trudów wojny.

 

Ref.: Po szklaneczce do piosneczki,

Po piosneczce do szklaneczki.

 

  1. Precz posępne mędrców czoła,

Naukom zły humor szkodzi;

Milsza jest mądrość wesoła,

Wino myśli dobre rodzi.

 

Ref.: Po szklaneczce do piosneczki,

Po piosneczce do szklaneczki.

 

  1. Pitagor nauki brzemieniem

Z przywar swe serce wybawił,

A Dyogen beczki cieniem

I siebie, i drugich bawił.

 

Ref.: Po szklaneczce do piosneczki,

Po piosneczce do szklaneczki.

 

  1. Powraca nauk wiek złoty,

Pracujących Pan zasila,

Pan dodaje sam ochoty;

Czwartek dla nas złota chwila.

 

Ref.: Po szklaneczce do piosneczki,

Po piosneczce do szklaneczki.

 

  1. Trudy rozkosz niech przeplata,

Umiejmy czas dobrze trawić,

Bodaj byśmy w setne lata

Tak się mogli, jak dziś, bawić!

PODOBNE PIEŚNI BIESIADNE