Skip to main content

Posypmy głowy popiołem - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Posypmy głowy popiołem przeznaczona jest na dzień Środy Popielcowej, rozpoczynającej 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Pieśń wzywa wiernych do zakończenia zapustnych szaleństw i odpokutowania grzechów. Pieśń przypomina o cierpieniu Zbawiciela dla naszych dusz, ale także o sprawiedliwym sądzie, którego nikt nie uniknie.

Pieśń Posypmy głowy popiołem znajduje się w Śpiewniku kościelnym Jana Siedleckiego oraz innych Kancjonałach m.in. w Kancjonale Pelplińskim.


obraz: Julian Fałat, Popielec, 1881 

Posypmy głowy popiołem - tekst

1. Posypmy głowy popiołem,
uderzmy przed Panem czołem;
zapustne śmiechy na stronę,
cierniową wijmy koronę.

2. Posypmy głowy popiołem,
grzmi niebo głosem surowym:
"Pokutę czyńcie za grzechy,
na stronę teraz uciechy".

3. Posypmy głowy popiołem,
otoczmy Pana pospołem,
bo Pański sąd sprawiedliwy,
a dla grzesznika straszliwy.

4. Posypmy głowy popiołem,
już Zbawca cierpieć gotowy,
ponosić męki, katusze,
by nasze odkupić dusze.

5. Posypmy głowy popiołem,
o śmierci myślmy pospołem;
nim głosu Twego wezwanie
na sąd Twój stawi nas, Panie.

6. Posypmy głowy popiołem,
z Chrystusem nieśmy krzyż społem,
abyśmy z Nim zmartwychwstali
i hymn Mu chwały śpiewali.

 

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE