Skip to main content

Do Ciebie Panie, pokornie wołamy - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Do Ciebie Panie, pokornie wołamy jest starą pieśnią wykonywaną w okresie Wielkiego Postu. Autorzy pieśni nie są znani. Oskar Kolberg, etnograf, umieścił Do Ciebie Panie, pokornie wołamy w II tomie zbioru pieśni Sanockie, Krośnieńskie na pozycji 618. Utwór jest pokornym błaganiem zwykłego człowieka o boże przebaczenie, opiekę oraz zbawienie duszy. W pieśni Do Ciebie Panie, pokornie wołamy dominuje pokutny nastrój, co sprawia, że utwór jest idealnym przykładem pieśni wielkopostnej.

Do Ciebie Panie, pokornie wołamy - tekst

1. Do Ciebie Panie pokornie wołamy,
Łzy wylewając serdecznie wzdychamy.
Racz na nas wejrzeć z nieba wysokiego,
A racz pocieszyć człowieka grzesznego.


2. Któregoś Panie zbytnie umiłował,
I Krwi najświętszej przelać nie litował.
Acz miecz twój srogi bardzo się rozszerzył,
By złości nasze swą srogością zburzył.


3. Lecz nic nie dbamy, w złościach naszych trwamy,
Jednakże Panie ku tobie wołamy:
Byś złości nasze łaskawie przebaczył,
A gniew swój srogi pohamować raczył.


4. Użycz łaski twej ku upamiętaniu,
Daj serce prawe ku twemu wzywaniu;
Abyśmy zawsze w pobożności żyli,
Ciebie z świętemi na wieki chwalili.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE