Skip to main content

Oto Pan Bóg przyjdzie - pieśń, tekst, wykonanie

Oto Pan Bóg przyjdzie to jedna z popularnych dziś pieśni adwentowych będąca polskim tłumaczeniem łacińskiej antyfony "Ecce Dominus veniet". Melodia wywodzi się z muzyki gregoriańskiej i zaczerpnięta została z Antyfoniarza Piotrkowskiego. Według dzieła Klonowskiego w Polsce pieśń funkcjonuje od XVI wieku. Antyfonę Oto Pan Bóg przyjdzie można rozumieć jako parafrazę słów Izajasza „Oto wasz Bóg! Oto Pan, Bóg, przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę…”. Obecnie najczęściej podczas Mszy Świętych w okresie adwentu śpiewa się samą antyfonę bez zwrotek.

obraz: Gustave Doré, “ Triumf chrześcijaństwa nad pogaństwem” 1868

Oto Pan Bóg przyjdzie - tekst

Oto Pan Bóg przyjdzie
z rzeszą Świętych k’nam przybędzie:
wielka światłość w dzień ów będzie,
alleluja, alleluja.

1. O miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba, mające chwałę Boga,
źródło twego światła podobne do kamienia drogocennego,
jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.

2. Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły,
bo chwała Boga je oświetliła,
a jego lampą Baranek.

3. I w Jego świetle będą chodziły narody
i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych,
i za dnia bramy jego nie będą zamknięte,
bo już nie będzie tam nocy.

4. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca,
bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi
i będą królować na wieki wieków.

5. A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!”
A kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!”
Przyjdź, Panie Jezu. Amen.

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE