Skip to main content

Cześć Maryi, cześć i chwała - pieśń, tekst, wykonanie

Słowa wyjątkowej pieśni zachęcają lud do traktowania Maryi jak własnej matki, do szacunku, miłości. Jednocześnie autor zapewnia, że taką postawą zasłużymy na opiekę samej Matki Boga. Autor tych pięknych słów oraz muzyki niestety pozostał anonimowy. Pieśń znalazła się w śpiewniku Siedleckiego z 1878 roku, melodię zamieszczono drukiem w dziele Richarda Gillara „Zbiór melodyj dla użytku kościelnego i prywatnego” wydanego w 1903 roku w Bytomiu.

obraz: Matka Boska z Dzieciątkiem z Paczółtowic

Cześć Maryi, cześć i chwała - tekst

1. Cześć Maryi, cześć i chwała
Pannie świętej cześć
Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała
Hołd Jej śpiesz się nieść!


2. Ten co stworzył świat wspaniały
W Niej swą Matkę czcił
Jej Go ręce piastowały
Gdy dziecięciem był


3. On jak Matkę ją miłował
W posłuszeństwie żył
Każde słowo Jej szanował
Chociaż Bogiem był


4. Dziatki lube, jeśli chcecie
Błogi żywot wieść
Dajcie jak Jezus Dziecię
Pannie świętej cześć


5. Czystość, cichość i pokora
To Maryi strój
Przez nie miła niebios Córa
Łask zyskała zdrój


6. Przez nie w cudnej gwiazd koronie
Ją posadził Bóg
Na wysokim chwały tronie
Wśród niebieskich sług


7. Ten Maryi dziatwa droga
Obraz w sercu noś
O opiekę Matki Boga
Zawsze kornie proś

PODOBNE PIEŚNI RELIGIJNE