Skip to main content

Morze, nasze morze - pieśń, tekst, wykonanie

Morze, nasze morze to polska pieśń o charakterze hymnu. Jej powstanie zawdzięczać można Adamowi Kowalskiemu, będącego legionistą i poetą. Kowalski jest także twórcą innych patriotycznych, znanych powszechnie pieśni (Modlitwa Obozowa, Jedzie, jedzie na Kasztance). W swoich pieśniach zawarł wielki patriotyzm wzbogacony dużym doświadczeniem wojskowym.

Pieśń Morze, nasze morze jest głównym utworem, jaki można usłyszeć podczas oficjalnych wydarzeń z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Marynarki Wojennej.

Utwór podkreśla radość z posiadania dostępu do morza, wyraża zaciekłą deklarację obrony polskiego wybrzeża. Istnieją zmienne wersje pieśni, które są uwarunkowane ówczesną sytuacją polityczną. Po II wojnie światowej zmieniono Gdynię – na Gdańsk, który stał się polskim. W wyniku powojennych nieporozumień w ustaleniu granicy z niemieckim sąsiadem, istnieje jeszcze lokalna wersja pieśni ze Świnoujścia, gdzie Gdańsk zastąpiony jest Wyspą.

obraz: Stefan Filipkiewicz - Plaża w Jastrzębiej Górze

Morze, nasze morze - tekst

1. Chociaż każdy z nas jest młody
lecz go starym wilkiem zwą.
My, strażnicy Wielkiej Wody,
marynarze polscy to.

Ref: Morze, nasze morze,
wiernie ciebie będziem strzec.
Mamy rozkaz cię utrzymać,
albo na dnie, na dnie twoim lec,
albo na dnie z honorem lec.

2. Żadna siła, żadna burza
nie odbierze Gdyni nam.
Własna flota, choć nieduża,
strzeże czujnie portu bram.

Ref: Morze, nasze morze...

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE