Skip to main content

Szumiała leszczyna - pieśń, tekst, wykonanie

Bez motywu przyrodniczego nie ma pieśni ludowych; tak jest też w pieśni Szumiała leszczyna. Znane są jeszcze co najmniej dwie pieśni ludowe o tym samym tytule, a zupełnie innej tematyce. W tej wersji mamy okazję porównać styl życia bezimiennej kobiety do szumiącej leszczyny. W obecnych czasach z pewnością znajdą się kobiety utożsamiające się z obydwoma wersjami utworu. W jednej z nich dominuje tęsknota za młodymi latami, wezwanie do korzystania z życia; w drugiej wersji pieśni Szumiała leszczyna bohaterka nie zamierza się smucić i mimo niesprzyjających okoliczności zamierza być wesoła i towarzyska aż do późnej starości.

Pieśń Szumiała leszczyna jest znana w całej Polsce, od Podlasia, Podkarpacia, przez centralną Polskę aż po Dolny Śląsk. Śpiewana jest przez zespoły ludowe i przedstawicielki kół gospodyń na konkursach i przeglądach. W 2016 roku pieśń wybrzmiała nawet w Licheniu na VI Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich.

obraz: Józef Unierzyski - "Przed karczmą (Niedzielne popołudnie)"

Szumiała leszczyna - tekst

WERSJA 1

1. Szumiała leszczyna nad wodą, nad wodą.
I jo se szumiała jakem była młodo. (2x)


2. Szumiała leszczyna i liście rozwioła.
Jo przestała szumieć, bom sie postarzała. (2x)


3. Teraz trzeba siedzieć, a serce się smuci.
Bo sie moja młodość już więcej nie wróci. (2x)


4. Używajcie życia, pókiście są młodzi.
Bo w podeszłym wieku to wszystko zaszkodzi. (2x)

WERSJA 2

1. Szumiała leszczyna, szumiała nad wodą
I jam se szumiała, jakem była młodo. (2x)

2. Szumiała leszczyna i liście rozdała
Jak przestała szumieć tom się zestarzała. (2x)

3. Gruchały gołębie u mnie na dachu są
I ja se gruchała jakem była młódką. (2x)

4. Już się tak nie godzi, synowa gadała
Jużeś się zorazo, staro wyszumiała. (2x)

5. Nie będziesz ty stara cudów wyprawiała.
Pójdziesz do przytułku, bo żeś pole zdała. (2x)

6. Pójdziesz do przytułku będziesz się modliła
za te swoje grzechy coś je narobiła (2x)

7. Pójdę do przytułku będę se siedziała
W przytułku są chłopy, będę podrywała. (2x)

PODOBNE PIEŚNI LUDOWE