Skip to main content

W dzień Bożego Narodzenia - pieśń, tekst, wykonanie

W dzień Bożego Narodzenia jest polską kolędą, która obecnie jest rzadko wykonywana w kościołach. Tekst, który niezmieniony przetrwał do dziś możemy odnaleźć w Kantyczce Chybińskiego z 1767 roku oraz w Kantyczce Szlichtyna z 1785 roku. Zapis nutowy podał w 1843 roku w Pastorałkach i kolędach M.M. Mioduszewski. Znana jest także melodia, którą skomponował Feliks Szumlański, którego wersję wykonuje się współcześnie. Nie znany pozostał autor tekstu.

Na podstawie tej kolędy w okopach Polesia powstała Kolęda Legionów 1915 autorstwa Bolesława Pochmarskiego, międzywojennego działacza społecznego. Tak sparafrazowaną kolędę wykonywali ułani porucznika Mączki podczas Wigilii 1915 roku.

W dzień Bożego Narodzenia
Radość serca rozpłomienia.
Że w armatnim huku, dymie
Zmartwychwstaje Polski imię, Polski imię?

Rok już drugi na placówce.
Wciąż w wojennej my wędrówce,
Poprzez krwawą dolę, blizny.
Spieszmy do wolnej Ojczyzny, Do Ojczyzny!

Już za nami Ziemia – Matka
Przeszliśmy ją da ostatka.
Krwią na kresach wyznaczyli
Nową Polskę, bracia mili, Bracia mili!

Pastuszkowie Boże Dziecię
Oznajmili hen po świecie.
Przez Legionów pacholęta
Zwiastowana Wolność święta. Wolność święta!

Przez legiońskie szare dzieci
Wokół z wichrem sława leci.
Szabli błyskiem wszem ogłasza:
Z grobu wstaje Polska nasza! Polska nasza!

obraz: Giovanni Bellini - Madonna z Dzieciątkiem

W dzień Bożego Narodzenia – tekst

1. W dzień Bożego narodzenia,
Radość wszystkiego stworzenia.
Ptaszki do szopy zlatują,
Jezusowi przyśpiewują, przyśpiewują.

2. Słowik zaczyna dyszkantem,
Szczygieł mu dobiera altem.
Szpak tenorem krzyknie czasem,
A gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.

3. Wróbel ptaszek-nieboraczek,
Uziąbłszy śpiewa jak żaczek:
Dziw, dziw, dziw, dziw, dziw nad dziwy,
Bóg i człowiek wraz prawdziwy, prawdziwy.

4. A mazurek z swoim synem
Tak świergocze za kominem.
Cierp cierp cierp cierp, miły Panie,
Póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie.

5. I żurawie w swoje nosy
Wykrzykują pod niebiosy.
Czajka w górę podlatuje,
Chwałę Bogu wyśpiewuje, wyśpiewuje.

6. Sroka wlazłszy na jedlinę
Odarła sobie łysinę.
I choć gołe świeci czoło,
Gwarzy jednak dość wesoło, dość wesoło.

7. Kur na grzędzie krzyczy wszędzie:
Wstańcie ludzie bo dzień będzie.
Do Betlejem pospieszajcie,
Boga w ciele przywitajcie, przywitajcie.

PODOBNE KOLĘDY