Skip to main content

Pieśń żołnierska o Najświętszej Maryi Pannie - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Marsz Konfederatów Barskich o drugim tytule Pieśń żołnierska o Najświętszej Maryi Pannie to pieśń wykonywana przez Konfederatów w czasie walk w ramach Konfederacji Barskiej w latach 1768-1772. Pieśń znana jest także jako Marsz, marsz me serce. Uczestnicy walk sprzeciwili się królowi Stanisławowi Poniatowskiemu i dyktaturze Rosji. Uznali także, że walka jest potrzebna w obronie wiary katolickiej, a za patronkę przyjęli Najświętszą Maryję Pannę. Konfederacja Barska była bardzo krytykowana na zachodzie Europy, co było skutkiem rosyjskiej propagandy.

Na szczególną uwagę zasługuje niezłomna, silna wiara uczestników walk. Wszystko postawili na Boga i Jego Matkę. Podobny, religijny charakter posiada druga pieśń Konfederacji Stawam na polu.  Autor Marszu Konfederatów również jak w przypadku wspomnianej drugiej pieśni pozostaje anonimowy.

obraz: Józef Brandt - Obrona zaścianka przez konfederatów barskich

Pieśń żołnierska o Najświętszej Maryi Pannie - tekst

1. Marsz, marsz me serce, pobudkę biją
Strzelaj modlitwy, a chwal Maryją:
Bo u Maryi jesteś w komendzie,
Nad Nią mocniejszej mieć świat nie będzie.

2. Feldgradron biją, stawaj do tropu,
Żadnemu Pani nie da urlopu:
Masz urlop życia nie wiesz jak długo,
Bądźże tej Pannie na wieki sługą.

3. Stań do parolu, odbierz go śmiało,
Aby na wieki w twem sercu trwało:
Parol jest Jezus, hasło Maryja,
Niech im twe serce na wieki sprzyja.

4. A przy ostatnim życia momencie,
Wybrańcem Panny bądź w regimencie:
I obyś poszedł z abszejtem swojem
Z błogosławieństwem Maryi twojem.

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE