Skip to main content

Gaude Mater Polonia - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń patriotyczna Gaude Mater Polonia, została napisana w XVIII wieku. Autorem pieśni Gaude Mater Polonia był niejaki Wincenty z Kielc, który był jednocześnie kompozytorem pierwszej wersji chóralnej. Kompozytorem współczesnej nam melodii był siedemnastowieczny ksiądz-kompozytor Grzegorz Gorczycki. Pieśń Gaude Mater Polonia została przetłumaczona na język polski przez Piotra Boronia, dopiero w XX wieku. Pieśń Gaude Mater Polonia jest jedyną pieśnią patriotyczną, która podczas najróżniejszych okoliczności wciąż wykonywana jest po łacinie.

obraz: fragment obrazu Finis Poloniae Dietricha Montena

Gaude Mater Polonia - tekst

1. Gaude, Mater Polonia,
Prole fecunda nobili,
Summi Regis magnalia
Laude frequenta vigili.

2. Cuius benigna gratia
Stanislai Pontificis
Passionis insignia
Signis fulgent mirificis.

3. Tyranni truculentiam
Qui dum constanter arguit
Martyrii victoriam
Membratim caesus meruit.

4. Sic Stanislaus Pontifex
Transit ad caeli curiam,
Ut apud Deum opifex
Nobis imploret veniam.

5. Ergo, felix Cracovia,
Sacro donata corpore,
Deum, qui fecit omnia,
Benedic omni tempore.

6. Sit Trinitati gloria,
Laus, honor, iubilatio,
De Martyris victoria
Sit nobis exsultatio.
Amen.

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE