Skip to main content

Piękna nasza Polska cała - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń Piękna nasza Polska cała zaliczana jest do pieśni patriotycznych. Pieśń ta powstała 1830 roku jednak o okolicznościach w jakich została napisana nie ma wielu informacji. Pewne jest że ukazała się w 1833 roku w zbiorku „Pieśń Janusza” Wincentego Pola. To właśnie on jest autorem tekstu tej pięknej pieśni patriotycznej. Co do autora melodii nie ma pewności, niektóre źródła podają, ze jest nim Józef Sierosławski. Piękna nasza Polska cała to pieśń o melodii ludowej w tempie mazura. Tekst tej pieśni wychwala polskie krajobrazy, kulturę i tradycje.

Piękna nasza Polska cała - tekst

1. Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i niemała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów.

2. Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecież, człeku, jest Mazowsze.
Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecież, człeku, jest Mazowsze.

3. Bo gdzie takie cudne stroje
I śpiewanki, i dziewoje?
Kto w podkówki tak wykrzesze?
Komu miłe tak pielesze.

4. Jak ojczyste Mazurowi?
Niechaj cała Polska powie.
Jak ojczyste Mazurowi?
Niechaj cała Polska powie.

5. Dana, dana, dana, dana,
Za Ojczyznę miłą rana!
Prędzej zginą rzeki, góry,
Niźli Polska i Mazury.

6. Bies cię porwie, Mikołaju,
A swoboda będzie w kraju.
Bies cię porwie, Mikołaju,
A swoboda będzie w kraju.

7. I zanucą w Polsce ludzie
O Mazurach i o cudzie:
Bo Bóg, żeby świat dziś stworzył
Już z Mazurów by go złożył.

8. A pośrodku niech niecnotę
Mikołaja, na zgryzotę.
A pośrodku niech niecnotę
Mikołaja, na zgryzotę.

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE