Skip to main content

Życzenie - pieśń, tekst, wykonanie

Pieśń pt. Życzenie, którą można czasami wysłuchać na wszelkiej maści biesiadach pochodzi dzieła Piosnki sielskie autorstwa Stefana Witwickiego. Zbiór został wydany w Warszawie w 1830 roku. Autor pieśni Życzenie jest także twórcą bardzo popularnej pieśni Pije Kuba do Jakuba. Muzykę do Życzenia napisał sam Fryderyk Chopin, z tym, że słowa pieśni i wiersza nieznacznie się różnią. Pieśń można wysłuchać w różnych aranżacjach najczęściej operowych, chociaż pieśń wykonują także zespoły ludowe.

obraz: Wincenty Wodzinowski - Krakowianki

Życzenie - tekst

1. Gdybym ja była słoneczkiem na niebie,
Nie świéciłabym jak tylko dla ciebie.
Ani na wody, ani na lasy:
Ale przez wszystkie czasy,
Pod twém okienkiem, i tylko dla ciebie,
Gdybym w słoneczko mogła zmienić siebie.

2. Gdybym ja była ptaszkiem w pięknym gaju,
Tylkobym w twoim chciała śpiéwać kraju.
Ani na wody, ani na lasy:
Ale przez wszystkie czasy,
Pod twém okienkiem, i tylko dla ciebie..
Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie?

PODOBNE PIEŚNI BIESIADNE