Skip to main content

Marsylianka Wielkopolska - pieśń, tekst, wykonanie

Marsylianka wielkopolska została skomponowana rok po wybuchu powstania wielkopolskiego w roku 1919. Autorami pieśni są Stanisław Rybka i Feliks Nowowiejski, których wspólnym dziełem jest także Hymn o Bałtyku.

Powstanie wielkopolskie z 1918 roku wybuchło 27 grudnia. Impulsem do rozpoczęcia walk było prowokacyjne zachowanie Niemców zrywających polskie flagi, napadających na polskie instytucje. Dzień wcześniej mieszkańcy Poznania wysłuchali przemówienia Ignacego Jana Paderewskiego będącego w drodze do Warszawy. Doszło do zamieszek nad którymi dowodzenie przejęła Polska Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego. Powstanie wielkopolskie wybuchło bez żadnego planu, a zakończyło się sukcesem – rozszerzono granice Polski na front powstańczy, zmieniając tym samym postanowienia rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 roku.

obraz: Pocztówka: Leon Prauziński, Przyjazd Paderewskiego do Poznania

Marsylianka Wielkopolska - tekst

1. Hasło dziś rozbrzmiewa,
Hej za broń powstańcy!
Prusak zdzierać chce sztandary,
Padają ofiary,
Hej za broń!

2. Łańcuch bohaterów
Z piersi murowany,
Broni grodu Przemysława,
Cześć powstańcom, sława,
Hej za broń!

3. Sieką wkoło kule,
Łamią się bagnety,
Hej na barykady druhy,
Marsz powstańcy-zuchy,
Hej za broń!

4. Niemca ogień praży,
Pękają granaty,
Wielkopolski los się waży,
Więc wszyscy na straży,
Hej za broń!

5. Krwawy bój się toczy,
Już wróg się poddaje,
Wielkopolska ze swych mroczy
Wolna zmartwychwstaje,
Hej za broń!

6. Dzielni Poznańczanie
Pokazali światu,
Jak Prusaka się wypędza,
Śpiesznie do Heimatu,
Hej za broń!

PODOBNE PIEŚNI PATRIOTYCZNE