Bryt

Term Definition
Bryt

Jest to materiał o różnej długości, w zależności od rodzaju tkaniny. W przypadku fabrycznych od 70 do 150 cm, natomiast samodziałowych około 70 cm.