5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

Łowicz znany jest w Polsce i za granicą z żywego folkloru przejawiającego się w sztuce ludowej, strojach, gwarze, pieśniach, a także tańcach i obrzędach ludowych. Region łowicki, zwany dawniej Księstwem Łowickim, stanowi północno-zachodnią część województwa łódzkiego. Blichowska szkoła to jedna z najstarszych szkół rolniczych w Polsce z 85-letnią tradycją.

Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy"

Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy"

Adres: Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. T. Kościuszki
ul. Blich 10
99-400 Łowicz
tel. +48 46 837 37 05
fax +48 46 837 33 77

Strona www: Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy"


 

Kiedyś szkoła typowo rolnicza o kierunkach: hodowlanym i rolniczym, dziś przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Obecnie kształci młodzież na kierunkach okołorolniczych i w liceum ogólnokształcącym.

Od 1948 roku w Szkole Rolniczej w Łowiczu Blichu istnieje Zespół Pieśni i Tańca "Blichowiacy". Członkami zespołu jest młodzież szkolna."Blichowiacy" kultywują zwyczaje, obrzędy i tradycje regionu łowickiego. Swoimi barwnymi strojami, muzyką, śpiewem i tańcem propagują łowicki folklor w kraju i za granicą. Program artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca "Blichowiacy" składa się z trzech części: suity łowickiej, obrazka łowickiego oraz obrzędu "Zapusty", a także programów okolicznościowych. Zespołowi towarzyszy kapela ludowa, w skład której wchodzi akordeon, klarnet, skrzypce i bębenek. Zespół bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich. Uczestniczy w konkursach, przeglądach i festiwalach w kraju i za granicą.

Ważniejsze osiągnięcia zespołu to:
I nagroda na VIII Biennale Folkloru w Łowiczu - 1993 i 1995 r.
II nagroda na Prezentacjach Dorobku Kulturalnego Młodzieży Szkół Rolniczych - Lubsko 1998
I nagroda "Tradycje 2000" w Łowiczu
II nagroda Ogólnopolskie Spotkania Folklorystyczne o "Łowicki Pasiak" - Łowicz 2002
III miejsce na IX Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Polonez – Słonim(Białoruś)
2013r Zespół koncertował za granicą, m.in. w Rosji, Niemczech, Holandii, Francji, Austrii, Stanach Zjednoczonych, na Litwie.

Choreografia: Katarzyna Korzeniowska-Killo
Instruktor Muzyczny: Daniel Bogusz

Podobne artykuły
ZPiT Boruta

Zespół Pieśni i Tańca BORUTA to lokalny, amatorki zespół cieszący się popularnością w Polsce i poza jej granicami od przeszło 50 lat. Kolorowe...