1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska został założony w 1958 roku i jest największym, i najstarszym zespołem folklorystycznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Celem Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska

Zespół Pieśni i Tańca
Ziemia Bydgoska


Adres: Stowarzyszenie Zespół
Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska
ul. Nakielska 11
85-219 Bydgoszcz
tel: +48 606142361
Strona www:
ZPiT Ziemia Bydgoska


Ziemia Bydgoska prezentuje folklor regionów obejmujących województwo kujawsko-pomorskie, czyli Kujawy, Pałuki, Kaszuby. Przez lata repertuar został poszerzony o prezentację tańców i pieśni wielu innych, odległych regionów folklorystycznych Polski. Zespół Ziemia Bydgoska uczestniczy w uroczystościach o charakterze regionalnym, miejskim, w imprezach państwowych i wojskowych, a także w wydarzeniach z sektora biznesu, audycjach edukacyjnych w instytucjach oświatowych. Trasy zagraniczne Zespołu były i są związane z uczestnictwem w festiwalach folklorystycznych lub wynikały z indywidualnych zaproszeń koncertowych

Koncerty Ziemi Bydgoskiej są uznawane za ważne wydarzenia artystyczne. Odbywają się przy wypełnionych salach koncertowych i pozostają w pamięci jako barwne widowiska, stanowiąc niezwykłe lekcje patriotyzmu uczące szacunku do wartości narodowych. Dumą Zespołu jest fakt, iż liczy on 150 osób, w tym dzieci od 4 roku życia, młodzież w wieku szkolnym oraz grupę dorosłych. Grupy dziecięce od 1995 roku działają przy Pałacu Młodzieży. Kierownikiem artystycznym Zespołu, od 1991 roku, jest Elżbieta Kornaszewska-Rogacka, która pełni jednocześnie funkcję Prezesem Stowarzyszenia.