3.875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.88 (4 Votes)

August II Mocny był władcą z dynastii Wettinów. W 1694 roku został elektorem saskim jako Fryderyk August I, królem polskim był najpierw w latach 1697-1706, a potem znowu od roku 1709.

Rok po tym, jak przejął tron elektorski , mianowano go naczelnym dowódcą armii cesarza Leopolda I – w tym okresie prowadził walki na Węgrzech przeciwko Turkom. Gdy zmarł Jan III Sobieski, August Mocny rozpoczął starania o przejęcie polskiego tronu. W tym celu zabiegał o poparcie na europejskich dworach i wśród polskiej szlachty, a żeby stać się bardziej wiarygodnym kandydatem, przeszedł na wiarę katolicką.

Podczas elekcji 27 czerwca 1697 roku August, kandydat mniejszości walczący z Francuzem, księciem Conti Franciszkiem de Bourbon, na czele wojska wkroczył do Polski, zaprzysiągł pacta conventa i doprowadził do własnej koronacji na Wawelu.

August II Mocny - upadek potęgi Rzeczpospolitej

Ze zwolennikami księcia Conti zawarł ugodę, przekupując opozycję. August Mocny chciał na stałe związać Polskę z Saksonią, zamierzał także wprowadzić absolutne i dziedziczne rządy. Jego celem były także duże reformy gospodarcze i militarne. O ile jednak reformy gospodarcze wdrażane w Saksonii kończyły się sukcesem, w Polsce August Mocny napotkał bardzo silny opór ze strony polskiej szlachty, która nie chciała utracić swoich przywilejów. Aby utrzymać władzę w Polsce, August trzymał przy sobie wojska saskie, w 1700 roku wprowadził je również na Litwę, wykorzystując spór między rodami Sapiehów i Radziwiłłów. W tym samym roku elektor saski zaczął wojnę ze Szwecją próbując zająć Inflanty.

Wojna sasko-szwedzka wciągnęła w spór neutralną do tej pory Polskę, co zaowocowało długą i wyniszczającą wojną północną, trwającą od 1700 do 1721 roku. Wojska szwedzkie zajęły Polskę, a polska szlachta i część magnaterii ogłosiła w lutym 1704 roku detronizację Augusta Mocnego. W maju 1704 roku szlachta małopolska zawiązała konfederację sandomierską, opowiadając się tym samym za Augustem i kontynuowaniem wojny ze Szwecją. Kiedy Karol XII zajął Saksonię, August Mocny podpisał pokój w Altranstädt, został też zmuszony do abdykacji z tronu polskiego i uznania nowego króla, Stanisława Leszczyńskiego. August Mocny wrócił na polski tron w 1709 roku, po bitwie połtawskiej. Powrót na tron był możliwy dzięki poparciu konfederacji sandomierskiej i cara Piotra I. August chciał uniezależnić się od Rosji i wprowadzić zmiany ustrojowe, jednak Rosja utrzymała swoje wpływy popierając opozycję Augusta, która utworzyła w 1715 roku konfederację tarnogrodzką.

August poprosił Piotra I o mediację i dzięki tym rozmowom udało się podpisać z konfederatami układ warszawski, zatwierdzony w 1717 roku na Sejmie Niemym. Przez ostatnie lata swojego życia August Mocny starał się zapewnić tron synowi, Augustowi III. August Mocny słynął z wielu romansów, między innymi z hrabiną Cosel i Marianną Denhoff. Za rządów Augusta Mocnego Polska przeżyła okres upadku kulturalnego i gospodarczego.

Podobne artykuły
Zygmunt III Waza

Zygmunt III Waza przyszedł na świat 20 czerwca 1566 roku. Zygmunt urodził się w czasach, gdy jego rodzice – książę szwedzki Jan i córka Zygmunta I...

August III Sas

August III Sas urodził się 7 października 1696 roku w Dreźnie. Na polskim tronie zasiadł nie do końca w zgodzie z prawem. Gdy w 1733 roku zmarł...

Władysław IV

Władysław IV urodził się 9 czerwca 1595 roku. Swoją młodość Władysław spędzał głównie w Polsce, ale brał też udział w wielu zagranicznych podróżach, między...

Jan III Sobieski

Jan III Sobieski urodził się w 1629 roku. Królem Polski został w 1674 roku. Był synem kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofilii...

Stanisław Leszczyński

Stanisław Leszczyński urodził się w 1677 roku jako potomek jednego ze znaczniejszych rodów wielkopolskich. Jak wielu innych polskich magnatów,...

Jan Kazimierz

Jan Kazimierz urodził się 22 marca 1609 roku. Młodość przyszłego króla była dość burzliwa. Jan Kazimierz, w stopniu pułkownika wojsk cesarskich, wziął...