Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Term Definition
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Przysłowia tego używamy aby podkreślić radość po powrocie do domu. Zazwyczaj po dłużej nieobecności.