Szewc bez butów chodzi

Term Definition
Szewc bez butów chodzi

Przysłowie to pokazuje nam, że osoba dbająca o innych, w podobnej sprawie zaniedbuje samego siebie.