Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe

Term Definition
Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe

Przysłowie to uczy nas, aby nie działać na szkodę innych osób. Przestrzega, że złe postępowanie w obec innej osoby może mieć również wpływ nans.