Człowiek człowiekowi wilkiem

Term Definition
Człowiek człowiekowi wilkiem

Przysłowie to pokazuje nam, że niektóre postępowanie człowieka może być niekorzystne dla innej osoby.