Co ma wisieć, nie utonie

Term Definition
Co ma wisieć, nie utonie

Stare przysłowie, które pojawia się już w XVIII-wiecznych publikacjach, barokowych poetów. Przysłowie to oznacza, że rzeczy pewne (zawisłe), które zostały nam zapisane nie mogą zostać zmienione, nie znikną w toni naszego życia. Przysłowie to używane jest w kontekście negatywnych wydarzeń jakie miały miejsce w naszym życiu lub otaczającym nas świecie.