Co głupi straci, tym się mądry wzbogaci

Term Definition
Co głupi straci, tym się mądry wzbogaci

Jest to kolejne przysłowie sławiące mądrość i wiedzę. Osoby głupie nie zwracają uwagi na rzeczy ważne, uważając je za mało istotne i błahe. Natomiast osoby mądre zdają sobie sprawę z tego co w życiu jest najważniejsze. Przysłowie to nie odnosi się do bogactwa w odniesieniu do pieniędzy, ale do szczęścia, które człowiek mądry dostrzega w codziennym życiu, a którym człowiek głupi gardzi.