Bliższa ciału koszula, niż sukmana

Term Definition
Bliższa ciału koszula, niż sukmana

Powiedzenie to odnosi się do pokrewieństwa w rodzinie. Najczęściej oznacza, że syn czy córka są ważniejsze dla rodziców niż synowa czy zięć.